O klubu

Vznik organizovaného krasobruslení  v Uherském Hradišti je datován od doby, kdy byla dána do provozu nekrytá ledová plocha budoucího Zimního stadionu mládeže. K vlastnímu založení oddílu došlo 15.11.1973. Ustavující schůze rozhodla o tom, že oddíl krasobruslení bude svou činnost vyvíjet pod hlavičkou TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště. Při této příležitosti je třeba uvést jména těch, kteří stáli u zrodu nového oddílu. Byli to bývalí členové oddílu krasobruslení Sovanu Hodonín a Dynama Pardubice Ing. M. Sladkovský, K. Svobodová a Ing. J. Staněk, CSc, který byl i prvním předsedou oddílu krasobruslení v Uherském Hradišti. Na činnosti oddílu se dále podíleli i významnou měrou i rodiče dětí, kteří pomáhali překonávat počáteční problémy. Jednalo se o paní D.Kuchařovou, P. Běhunčíkovou, Ing. Protivu a mnoho dalších.

Historicky první trénink na ledě měl oddíl 20.11.1973 a zúčastnilo se ho více jak 20 dětí. V závěru roku 1974 se vedení oddílu ujal František Tomáš. Pod jeho vedením se oddíl i na dále potýkal se složitými podmínkami, které od založení oddíl provázely. Okolo ledové plochy bylo staveniště, oddíl neměl žádné zázemí, problémy byly i s kvalitou ledové plochy. V roce 1975 a 1976 byl ZSM zastřešován. Oddíl jezdil trénovat na zimní stadion do Uherského Brodu. Tréninky v pozdních nočních hodinách byly pro malé krasobruslaře velmi náročné. Autobus po trénincích do Uherského Hradiště přivážel unavené a spící děti. Od prosince 1976 se tréninkový proces vrátil ZSM do Uherského Hradiště. Navázána byla spolupráce s oddílem krasobruslení v tehdejším Gottwaldově. Metodikem oddílu se stala hlavní trenérka M. Tomaníková. V období 1978/79 byl z technických důvodů opět provoz ZSM přerušen. Výbor oddílu pod vedením Ing. Z. Volfa zabezpečil trénování oddílu v Gottwaldově, Uherském Brodě a na nekrytém ZS v Uherském Ostrohu.

V lednu 1978 na Krajském přeboru získaly první výkonnostní třídy III. stupně krasobruslařky D. Protivová a E. Krutišová. O rok později se šest závodníků Slovácké Slavie zúčastnilo Krajského přeboru. Nejlepšího umístění v kategorii žactva C dosáhla Svatava Mazurková - 4. místo. Stejného umístění dosáhla i v roce příštím.

Z pověření ČKS uspořádal oddíl v roce 1981 mistrovství ČR jednotlivců i tanců na ledě. Od této doby oddíl začal pořádat v Uherském Hradišti již tradiční Velkou cenu v krasobruslení "O slovácký džbánek". V roce 1985 se poprvé v historii oddílu mistrovství ČR zúčastnil Pavel Šulák v kategorii žactva. Následoval jej v příštím roce Igor Kupeček.

V listopadu 1989 byl do čela oddílu zvolen Vladimír Mazurek, který tuto funkci vykonával do roku 1996. Dále oddíl vedli Ing. Protiva, S. Kolárová, V. Mazurek, K. Vaculík a ing. M. Světlíková.

Od roku 1990 byl zrušen systém krajských přeborů. Závodníci získávali podle umístění na jednotlivých závodech ČP a PČKS body do žebříčků. Prvních 24 závodníků mělo zajištěnou účast na republikových přeborech a mistrovstvích. Jako první z krasobruslařek TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště se v kategorii seniorek v roce 1995 zúčastnila Vlaďka Mazurková. V následujících letech se republikových přeborů zúčastnily závodnice M. Gábrová, T. Kahánková, P. Flašarová, E. Halodová, R. Kročová, T. Světlíková, N. Hlůšková a další.

Při výčtu závodnic, které úspěšně reprezentovaly oddíl je na místě uvést i ty, které se o jejich sportovní růst zasloužily. U zrodu oddílu trenérskou činnost vykonávala J.Opravilová - Svobodová. Pak následovaly další: I.Kuchařová, E. Krulišová, Vl. Šmídová, E. Sladkovská, K. Kýr, J. Vojtěšek, A. Tvrdoň, R. Kosina, P. Protivová, Š. Klofáčová, sestry Odehnalovy, M. Bakošová, Sv. Mazurková, M. Pagáčová, Vl. Mazurková, H. Koubová a další. U základny se vystřídali i rodiče I. Martová, Smetana, Ing. Protiva, E. Gábrová, Ant. Kaňovský, Vl. Mazurek.